Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla golfu

 

Než začnu hrát

ETIKETA - CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se hráči budou těmito doporučeními řídit, bude hra pro všechny zúčast­něné příjemnější a zábavnější. Základním principem je, že za všech okolností bereme ohledy na všechny ostatní osoby na hřišti.

DUCH HRY

Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okol­ností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy, a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry.

BEZPEČNOST

vždy se přesvědčíme, že se nikdo nenachází blízko, ani na místě, kde by mohl být kdykoli zasažen např. holí

 • nehrajeme, dokud hráči před vámi nejsou z možného dosahu vaší rány
 • vždy upozorníme kohokoliv, pokud zamýšlíme zahrát ránu, která by mohla někoho ohrozit
 • pokud vznikne nebezpečí, že by někdo mohl být zasažen, okamžitě varovně zakřičíme, tradičně užívaným varováním v takové situaci je "fore", čti "fór"

OHLED NA OSTATNÍ HRÁČE

 • za všech okolností bereme ohledy na ostatní hráče na hřišti a nevyrušujeme je v jejich hře pohybem, mluvením nebo zbytečným hlukem
 • zajistíme, aby žádné z elektronických zařízení nevyrušovalo ostatní hráče
 • nenasadíme svůj míč na odpališti, dokud na nás není ve hře řada
 • nestojíme blízko míče, ve směru přímo za míčem nebo za jamkou, když se některý z hráčů chystá odehrát

NA JAMKOVIŠTI

 • nestojíme v dráze patu jiného hráče, ani nevrháme stín na dráhu jeho patu, když tento hráč provádí úder, stejně tak nevkročíme do pomyslné dráhy patu jakéhokoli hráče, abychom nepoškodili povrch greenu, po kterém bude jiný hráč puttovat
 • zůstaneme na jamkovišti nebo v jeho blízkosti, dokud všichni ostatní hráči z naší skupiny nedohrají jamku

PEČE O HŘIŠTĚ

Zanecháváme při svém odchodu hřiště v lepším stavu, než bylo, když jsme přišli:

 • před opuštěním pískové překážky (bunkeru) pečlivě zarovnáme a uhladíme všechny díry a stopy, které jsme v něm udělali sami, jakož i ty, které v našem blízkém okolí udělal někdo jiný
 • navrácením vyseknutého drnu a jeho přišlápnutím pečlivě opravíme každou námi způsobenou díru, jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už vlastním nebo cizím), po dohrání jamky všemi hráči ve skupině opravíme poškození jamkoviště způsobené golfovými botami
 • nepoškozujeme hřiště, a už vůbec ne odpaliště, vysekáváním drnů při cvičných švizích, ani tím, že budeme do země bouchat hlavou hole, ať už ze vzteku nebo z jakéhokoli jiného důvodu
 • dbáme na to, aby nedošlo k žádnému poškození jamkoviště
 • nepoškozujeme jamku tím, že budeme stát příliš blízko ní a dáváme pozor během obsluhování praporkové tyče, jakož i při vyndávání míče z jamky, k vyndávání míče z jamky nepoužíváme hlavy golfové hole
 • na jamkovišti se neopíráme o své hole, zejména pak při vyndávání míče z jamky

Vždy jsme připraveni, když na nás přijde řada. Nespouštíme oči ze svého míče a právě tak z míčů ostatních hráčů ve skupině. Dodržuje­me základy efektivního pohybu po hřišti a snažíme se nebrzdit hráče za námi; necháváme si bag u odchodu z greenu k dalšímu odpališti, zapisujeme do karty až u následujícího odpaliště, při puttování spoluhráče si již promýšlíme dráhu vlastníhu puttu apod.

Dbáme na bezpečnost. Přesvědčíme se, že nemůžeme nikoho zranit svým švihem, ještě než zahrajeme ránu. Stojíme tak, abychom nebyli zasaženi svým spoluhráčem ani holí, ani míčkem.

Nerušíme své spoluhráče při jejich hře mluvením, hlasitým šramotem při hledání v bagu. Nestojíme tak, aby naše přítomnost rušila jejich koncentraci na ránu (například za nimi ve směru hry). Považujeme hlasité zazvonění mobilního telefonu nebo jakéhokoliv elektronického zařízení anebo telefonování při hře jako ekvivalent nejvyššího možného společenského fauxpas.

Pozor na bezpečnost! Odpalujeme teprve tehdy, když jsme si skutečně jistí, že hráči před námi jsou dostatečně vzdáleni a že nemůžeme nikoho ohrozit. Také se přesvědčíme, že ani naši spoluhráči okolo odpaliště nemohou být zasaženi holí při našem švihu.