Jdi na obsah Jdi na menu
 


Golfový slovník

 

A

 • ALBATROS - tři rány pod par jamky

 

B

 • BACKSPIN (bekspin) - zpětná rotace míčku
 • BAG (beg) - vak na nošení golfových holí a výbavy
 • BIRDIE (berdy) - jedna rána pod par jamky
 • BOGEY (bogy) - jedna rána nad par jamky
 • BUNKER (bankr) - písková překážka
 • BRUTTO VÝSLEDEK - skutečný nepřepočítaný počet ran zahraný v průběhu hry

 

C

 • CADDIE (kedy) - nosič bagu
 • CARRY (kery) - vzdálenost odehraného míčku vzduchem bez doběhu po zemi
 • CUT (kat) - maximální hodnota úderů na turnaji - postup do finálových kol
 • CLUB (hůl) - anglický výraz pro golfovou hůl

 

D

 • DÉLKA HOLE - vzdálenost od konce rukojeti k hlavě hole
 • DIVOT (divot) - travnatý drn, vyseknutý po úderu z trávy
 • DLOUHÁ HRA - úder, u něhož je vyžadována velká vzdálenost
 • DOGLEG - zatáčející fairway
 • DOUBLE BOGEY - dvě rány nad par jamky
 • DRIVE (drajv) - první dlouhý odpal
 • DRIVER (drajvr) - dlouhá hůl pro rány obvykle z odpaliště
 • DRIVING RANGE (drajving rendž) - cvičná plocha pro trénování odpalu
 • DROP - spuštění míčku z ruky po zahrání mimo hřiště
 • DROPPING ZONA - místo určené k dropování
 • DŘEVO - hůl pro delší rány

 

E

 • EAGLE (ígl) - dvě rány pod par hřiště
 • ETIKETA - kodex vhodného chování na golfovém hřišti

 

F

 • FADE (fejd) - rána stáčející se za letu doprava
 • FAIRWAY (fervej) - plocha mezi odpalištěm a jamkou - krátce střižena
 • FAIRWAY WOOD (fervej vud) - hůl pro delší rány
 • FLAG (fleg) - praporek označující jamku
 • FLIGHT (flajt) - skupina hráčů při hře - mohou být max.čtyři
 • FORE (for) - výkřik, kterým upozorníme hřáče v případě, že jej svou hrou ohrožujeme
 • FOURSOME (forsam) - čtyřhra - hra dvou týmů o dvou hráčích. Každý tým hraje jedním míčem a střídají se po každém úderu.

 

G

 • GAGARIN - velmi vysoká rána
 • GREEN (grýn) - plocha kolem jamky - nízce střižená travnatá plocha
 • GREEN FEE (grýn fý) - poplatek za hru
 • GRIP - rukojeť golfové hole

 

H

 • HAZARD - překážka - může být vodní, písková..
 • HCP, HANDICAP (hendikap) - vyjádření vykonnosti hráče
 • HOLE IN ONE - jamka zahraná na jeden úder
 • HEAD - část hole s úderovou plochou
 • HOOK (huk) - rána stáčející se při úderu doleva
 • HRA NA JAMKY - počítají se výhry na jednotlivých jamkách
 • HRA NA RÁNY - počítají se veškeré rány dohromady

 

CH

 • CHIP (čip) - nízký úder sloužící pro přiblížení k jamce - obvykle s dlouhým doběhem
 • CHIP IN - chip přímo do jamky

 

I

 • IMPACT (impekt) - moment, kdy hůl narazí do míčku

 

J

 • JAMKOVKA - hra na jamky - vítězství na každé jamce. Za jedno vítězství náleží jeden bod
 • JEDNOPUTT - jeden úder na greenu do jamky

 

K

 • KRÁTKÁ HRA - přihrávky na jamkoviště a patování

 

L

 • LÍC HOLE - úderová plocha hlavy golfové hole
 • LINKS - specifický typ hřiště, vyskytující se jen vyjímečně mimo zemi svého původu, což je Skotsko.
 • LOB - vysoký úder
 • LOFT - sklon úderové plochy hlavy hole

 

M

 • MARKER (markr) - zapisovatel skóre na kartu
 • MARKOVÁTKO - pomůcka k označení polohy míče na grýnu - má-li být míč z plochy dočasně odstraněn
 • MÍSTNÍ PRAVIDLA - pravidla vymezující pravidla konkrétního hřiště nad rámec standardních pravidel
 • Míč (Ball, ból, koule, balón, loptička) - golfový míč má standardizovanou velikost a váhu; při své velikosti je dosti těžký - proto je potřeba dávat při pohybu v golfovém prostředí vždy pozor, být trefen míčem může být bolestivé i nebezpečné. Odlišnosti mezi míči různých výrobců jsou pro většinu hráčů téměř nerozeznatelné, s výjimkou míče typu balata. Balata je dražší a méně trvanlivý míč oblíbený špičkovými hráči pro lepší možnosti ovládat dráhu letu i běhu míče po grýnu.
 • MULLIGAN (maligen) - beztrestné hraní další rány v případě, že míč při odpalu spadne z týčka nebo je zahrán do lesa, vodní překážky apod. - pouze v přátelské hře

 

N

 • NETO VÝSLEDEK - hráčův výsledek pro účely určování pořadí v turnajích - zjedodušeně řečeno je neto výsledek = brutto výsledek - handicap

 

O

 • OUT (aut) - hranice hřiště označena bílými kolíky
 • ODPALIŠTĚ - plocha, ze které se odpaluje první rána na jamce

 

P

 • PAR - norma ran na jamce - tedy počet úderů na které se má jamka odehrát
 • PAR HŘIŠTĚ - norma hřiště - součet parů na všech jamkách
 • PGA - Professional Golfers Association
 • PITCHMARK (pičmark) - důlek, který vytvoří míček po dopadu na green
 • PITCH (pič) - vysoký úder pro přiblížení se k jamce
 • POHŘBENÝ MÍČ - případ, kdy je míč částí pod povrchem bunkeru
 • POSTOJ (stance) - označení pozice nohou hráče připraveného k švihu
 • PUTT (pat) - rána v jamkovišti
 • PUTTER (patr) - hůl pro hru v jamkovišti - patování
 • PŮLIT JAMKU - při souboji dvou hráčů (či dvou dvojic hráčů) při jamkové hře či hře typu foursome je jamka půlena, nezahrála-li žádná ze stran lepší výsledek a žádná strana si tedy nepřipsala na této jamce bod (resp. obě si připsaly půl bodu, je-li takto turnaj organizován).
 • PROVIZORNÍ MÍČ - hráč může zahrát z téhož místa druhý míč a oznámit že se jedná o provizorní míč, pokud u prvního míče není jasné, jestli je ztracen či v autu. Je-li první míč nalezen, pokračuje hra s ním a provizorní míč se nepočítá. Je-li první míč ztracen či v autu, pokračuje hráč provizorním míčem, ale připočte si 2 trestné rány. Smyslem provizorního míče je šetřit čas, aby hráč nemusel ověřovat nejistou pozici prvního míče ve velké vzdálenosti, a v negativním případě se tutéž vzdálenost vracet k opakované hře z původního místa.

 

R

 • REGULACE - označení mezivýsledku na jamce; hráč zahrál jamku (resp. grýn) „v regulaci", ležel-li jeho míč po „par - 2" ranách na grýnu. Vzhledem k tomu, že na grýnu se v průměru počítá se dvěma paty na dohrání, označení „být v regulaci" znamená vysokou šanci hráče na dohrání jamky v paru. Počet „grýnů zahraných v regulaci" za jednu hru je jeden ze způsobů vyhodnocování momentální hráčské kondice.
 • ROUGH (raf) - vysoká tráva na okraji fairwaye
 • ŘÍZEK - vyseknutý kus drnu po úderu

 

S

 • SAND WEDGE (send vedž) - golfová hůl uzpůsobená k vyhrání míče z písečné překážky - bankru
 • SCORE CARD (skór kard) - karta pro zapisování hráčských výsledků
 • SET - sada holí - maximálně 14 holí
 • SLICE (šlajs) - úder stáčející se doprava
 • SPIN - rotace míčku
 • STABLEFORD (stejblford) - hra na body
 • SWEET SPOT (svýt spot) - ideální bod líce hole pro trefení míče
 • SWING (švih) - základní golfový pohyb sloužící k odpálení míče
 • SHAFT (šaft) - násada na hole

 

T

 • TEE (tý) - dřevěný, či plastový kolík určený k podepření míče před odpalem na odpališti. Výraz Tee je používán též ve významu odpaliště. Odpaliště je jediné místo, kde je dle pravidel v průběhu hry povoleno týčko použít k usnadnění odpalu. Týčka bývají různě dlouhá a různě barevná, a hodí se také pro nejrůznější vyznačování polohy při hře i při tréninku. 
 • TEE TIME (tý tajm) - startovací čas
 • TRESTNÁ RÁNA - rána připočítaná k bruto výsledku jako trest za porušení pravidel. Považuje se za běžnou zvyklost a součást fair play, že hráč sám přizná porušení pravidel a připočítá si trestnou ránu (rány) dle pravidel golfu, i když spoluhráči ono porušení neviděli (např. mine-li hráč nechtěně při švihu míč).

 

V

 • VYPICHOVÁTKO - nástroj pro upravení důlku po dopadu míčku na jamkoviště

 

W

 • WATER HAZARD - vodní překážka
 • WEDGE (vedž) - krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy

 

Z

 • ŽELEZO - hole číslo 1-9 a wedge
 • ZELENÁ KARTA - dřívější označení pro oprávnění ke hře na mistrovských hřištích. Dnes je ve stejném významu používán fakt, že hráč má hendikep (zelenou kartu, resp. výchozí hendikep lze získat zkouškou u oprávněného profesionálního trenéra).
 • ŽILETKA - železo s malou hlavou hole